ประชาสัมพันธ์ภาพข่าว และกิจกรรม ล่าสุด

22 ก.ย. 2014
ทดลองใช้สือการสอน 3มิติ
28 ก.ค. 2014
วันภาษาไทยแห่งชาติ 2557
วันภาษาไทยแห่งชาติ 2557

ประวัติวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 29 กรกฏาคม ที่จะถึงนี้ เป็นวันสำคัญวันหนึ่งคือ วันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งมีไว้ให้เราไว้รำลึกถึงคุณค่าของภาษาไทยที่เป็นเราเอง ซึ่งจะตรงกับวันที่ 29 กรกฏาคม ของทุกปี รู้ถึงความสำคัญอย่างนี้แล้ว เรามารู้จักประวัติ และความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติกันดีกว่า ที่มา http://scoop.mthai.com Google ได้เปลี่ยนโลโก้ ในวันที่ 29 ก.ค. เนื่องในวัน วันภาษาไทยแห่งชาติ ความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ เนื่องจากได้มคณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย และสืบเนื่องจากปัญหาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน จึงเกิดความห่วงใยถึงปัญหาต่างๆ จึงได้จัดกรรมเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนถึงทำนุบำรุง และอนุรักษ์ภาษาไทยให้อยู่คู่ไทยตลอดไป จึงได้มีการเสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่ 29 กรกฏาคม ของทุกปี เป็น...

Read more
25 ก.ค. 2014
ผลึกสายฟ้า (Fulgurite)
ผลึกสายฟ้า (Fulgurite)

Fulgurite ผลึกในตำนานที่มาจากฟ้าผ่า !! Fulgurite ฟูลกูไรท์ เป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน ที่แปลว่า ฟ้าผ่า ฟูลกูไรท์ ไม่ใช่แร่ปาฏิหารย์ หรือ ผลึกในตำนาน ใดๆทั้งสิ้น แต่มันเป็น สิ่งที่เกิดขึ้นจาก ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เกี่ยวกับ สายฟ้า ผลึกสายฟ้า เกิดจากการที่สายฟ้าผ่าลงบน ทราย หรือดิน และสายฟ้าที่ผ่าจำเป็นที่จะต้องมีอุณหภูมิสูงกว่า 1,800 องศาเซลเซียล จึงจะทำให้เกิดการฟอร์มตัวเป็น ผลึกสายฟ้า ได้ ขบวนการเกิด ผลึกสายฟ้า นั้นใช้เวลาเพียง 1 วินาที...

Read more
09 ก.ค. 2014
เข้าพรรษา 2557
เข้าพรรษา 2557

ในวันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2557 นี้ เป็นวันเข้าพรรษา ซึ่งอยู่ต่อจากวันอาสาฬหบูชา ถือเป็นสิ่งที่ดีที่เดือนกรกฏาคมนี้ มีวันสำคัญทางพุทธศาสนาเราถึง 2 วัน วันนี้จึงนำเกร็ดความรู้ และสิ่งดีๆ มาบอกเล่าถึงความหมายของ “วันเข้าพรรษา” ว่าเกี่ยวข้องและสำคัญอย่างไรต่อพระสงฆ์ ในศาสนาพุทธของเรากัน ที่มา http://scoop.mthai.com       วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ ซึ่งเป็นวันที่บ่งบอกถึงฤดูฝน ตามพระพุทธบัญญัติว่า เมื่อถึงวันเข้าพรรษาพระสงฆ์ต้องเข้าจำพรรษา ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่ทรงอนุญาตให้เข้าอาศัยอยู่ได้ โดยไม่ผิดกฎที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามมิให้อยู่จำพรรษาในสถานที่อันไม่สมควร เช่น ในโลงผี ในที่กลางแจ้ง ในกลด...

Read more
09 ก.ค. 2014
วันอาสาฬหบูชา 2557
วันอาสาฬหบูชา 2557

  วันที่ 11 กรกฏาคม 2557 นี้ เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญต่อทางพระพุทธศาสนา (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘) นั้นคือ “วันอาสาฬหบูชา” และวันเข้าพรรษา ตรงกันวันที่ 11 กรกฏาคม 2557  (แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘) ซึ่งวันนี้เรามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวันอาสาฬหบูชา มาฝากกันครับ ทีมา http://scoop.mthai.com วันอาสาฬหบูชา วันอาสาฬหบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก โดยการแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์...

Read more
01 ก.ค. 2014
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2557
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2557

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ประวัติ วันสถาปนาลูกเสือ วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี ในแต่ละปีจะมีลูกเสือทั้งในส่วนกลางและปริมณฑลมาร่วมเดินสวนสนาม ประมาณ 10,000 คน เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง   วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประวัติ วันสถาปนาลูกเสือ ลูกเสือได้กำเนิดครั้งแรกในประเทศอังกฤษ...

Read more
26 มิ.ย. 2014
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2557
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2557

วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย. 2557 วันต่อต้านยาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก ทุกวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี วันต่อต้านยาเสพติด คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพโลก ความเป็นมา วันต่อต้านยาเสพติด ประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหา ยาเสพติด มา เป็นเวลาช้านาน รัฐบาลในแต่ละยุคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาตลอด จนกระทั่งใน พ.ศ. 2501 คณะปฏิวัติภายใต้การนำของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 37 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2501 ให้เลิกการสูบฝิ่นทั่วราชอาณาจักรโดยมีการเผาทำลายฝิ่นและอุปกรณ์การสูบฝิ่น ที่ท้องสนามหลวงในคืนวันที่ 30 มิถุนายน...

Read more
26 มิ.ย. 2014
วันสุนทรภู่ 2557
วันสุนทรภู่ 2557

วันสุนทรภู่ 26 มิ.ย. วันสุนทรภู่ ประวัติ สุนทรภู่ วันสุนทรภู่ เรื่องราวของ สุนทรภู่ ประวัติสุนทรภู่ วันสุนทรภู่ อ่าน บทความ ประวัติสุนทรภู่ วันสุนทรภู่ กิจกรรม วันสุนทรภู่ กลอน สุนทรภู่ วันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน   วันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน วันสุนทรภู่ ประวัติ วันสุนทรภู่ วันสุนทรภู่ ตรงกับวันเกิดคือ วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี พระสุนทรโวหาร นามเดิม ภู่...

Read more
11 มิ.ย. 2014
วันไหวครู 2557
วันไหวครู 2557

วันไหวครู 2557

Read more
11 มิ.ย. 2014
เลือกตั่งประธานนักเรียน 2557
เลือกตั่งประธานนักเรียน 2557

เลือกตั่งประธานนักเรียน 2557

Read more
02 มิ.ย. 2014
นักเรียนวัยใส สง่างามอย่างไทย 2557
นักเรียนวัยใส สง่างามอย่างไทย 2557

โครงการนักเรียนวัยใสสง่างามอย่างไทย 2557

Read more
29 พ.ค. 2014
การบริการตัดผมฟรี วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
การบริการตัดผมฟรี วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

การบริการตัดผมฟรี อาชีวตัดผมชาย-หญิง วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

Read more
28 พ.ค. 2014
ปูนอินทรี โครงการโรงเรียนสีเขียว
ปูนอินทรี โครงการโรงเรียนสีเขียว

ปูนอินทรี โครงการโรงเรียนสีเขียว

Read more
24 มี.ค. 2014
พิธีรับใบประกาศนียบัตรและเปิดโรงเรียนสู่ชุมชน 2557
พิธีรับใบประกาศนียบัตรและเปิดโรงเรียนสู่ชุมชน 2557

พิธีรับใบประกาศนียบัตรและเปิดโรงเรียนสู่ชุมชน 2557

Read more
09 ม.ค. 2014
วันเด็กแห่งชาติ 2557
วันเด็กแห่งชาติ 2557

วันเด็กแห่งชาติ 2557

Read more
26 ธ.ค. 2013
กินเลี้ยงวันปีใหม่
กินเลี้ยงวันปีใหม่

กินเลี้ยงวันปีใหม่

Read more
23 ธ.ค. 2013
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก 63
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก 63

  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 63

Read more
28 พ.ย. 2013
กีฬานักเรียนเยาวชนเทศบาลอำเภอจอมบึง ครั้งที่ 8
กีฬานักเรียนเยาวชนเทศบาลอำเภอจอมบึง ครั้งที่ 8

กีฬานักเรียนเยาวชนเทศบาลอำเภอจอมบึง ครั้งที่ 8

Read more
07 พ.ย. 2013
ลูกเสือเข้าค้ายพักแรมค่ายธนะรัชต์
ลูกเสือเข้าค้ายพักแรมค่ายธนะรัชต์

ลูกเสือเข้าค้ายพักแรมค่ายธนะรัชต์

Read more
26 ต.ค. 2013
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

  การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

Read more
26 ต.ค. 2013
กิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มปากช่อง
กิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มปากช่อง

ฟกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มปากช่อง

Read more
27 ส.ค. 2013
หนูน้อยนักวิทยาศาสตร์
หนูน้อยนักวิทยาศาสตร์

  หนูน้อยนักวิทยาศาสตร์

Read more
13 ส.ค. 2013
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Read more
08 ส.ค. 2013
วันแม่แห่งชาติ 2556
วันแม่แห่งชาติ 2556

วันแม่แห่งชาติ 2556

Read more
08 ส.ค. 2013
วันอาเซี่ยน 2556
วันอาเซี่ยน 2556

วันอาเซี่ยน 2556

Read more
05 ส.ค. 2013
วงดุริยางค์ไปช่วยงานกีฬาสีโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
วงดุริยางค์ไปช่วยงานกีฬาสีโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

    aวงดุริยางค์โรงเรียนวัดปากช่อง ช่วยกีฬาสีโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

Read more
28 ก.ค. 2013
วันภาษาไทย 2556
วันภาษาไทย 2556

วันภาษาไทย 2556

Read more
18 ก.ค. 2013
English Camp
English Camp

English Camp

Read more
30 มิ.ย. 2013
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2556
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2556

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2556

Read more
27 มิ.ย. 2013
ทัศนศึกษา อนุบาล-ประถม-มัธยม 2556
ทัศนศึกษา อนุบาล-ประถม-มัธยม 2556

ทัศนศึกษา อนุบาล-ประถม-มัธยม 2556

Read more
16 มิ.ย. 2013
นักเรียนวัยใส สง่างามอย่างไทย 2556
นักเรียนวัยใส สง่างามอย่างไทย 2556

    โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนวัยใส สง่างามอย่างไทย

Read more
12 มิ.ย. 2013
วันไหว้ครู 2556
วันไหว้ครู 2556

วันไหว้ครู 2556

Read more
12 มิ.ย. 2013
เลือกตั้งประธานนักเรียน 2556
เลือกตั้งประธานนักเรียน 2556

เลือกตั้งประธานนักเรียน 2556

Read more
09 มิ.ย. 2013
ทำบุญโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
ทำบุญโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

ทำบุญโรงเรียน ประจำปีการ 2556

Read more
30 พ.ค. 2013
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

Read more
22 พ.ค. 2013
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2556
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2556

 คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) จัดกิจกรรมทำบุญ เนื่องในวันวิสาขบูชา ด้วยการประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง   คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชั้นอนุบาลร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ วัดปากช่อง ผอ. อาคม ตรงเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากช่องถือเอาโอกาสนี้จัดประชุมผู้ปกครอง วันเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556 เพื่อชี้แจงหลักการและแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจตรงกันและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดปากช่องให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างต่อเนื่อง คณะครูนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าวัดฟังเทศน์ ฟังธรรม ทำบุญ  ฝึกสมาธิ ที่วัดปากช่อง  

Read more
15 พ.ค. 2013
เปิดภาคเรียนวันแรกที่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
เปิดภาคเรียนวันแรกที่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์

เปิดภาคเรียนวันแรกที่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์

Read more
19 มี.ค. 2013
พิธีรับใบประกาศนียบัตรและเปิดโรงเรียนสู่ชุมชน
พิธีรับใบประกาศนียบัตรและเปิดโรงเรียนสู่ชุมชน

   พิธีรับใบประกาศนียบัตรและเปิดโรงเรียนสู่ชุมชน 2556

Read more
09 ม.ค. 2013
วันเด็กแห่งชาติ 2556
วันเด็กแห่งชาติ 2556

วันเด็กแห่งชาติ 2556

Read more
27 ธ.ค. 2012
วันปีใหม่
วันปีใหม่

วันปีใหม่

Read more
24 ธ.ค. 2012
เข้าค่ายลูกเสือ 2555
เข้าค่ายลูกเสือ 2555

เข้าค่ายลูกเสือ 2555

Read more
11 ธ.ค. 2012
บรรยากาศการประกวดรำวงมาตรฐาน ปี 55
บรรยากาศการประกวดรำวงมาตรฐาน ปี 55

บรรยากาศการประกวดรำวงมาตรฐาน ปี 55

Read more
06 ธ.ค. 2012
คณะกรรมการตรวจโรงเรียน
คณะกรรมการตรวจโรงเรียน

  คณะกรรมการตรวจโรงเรียน

Read more
25 พ.ย. 2012
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

Read more
25 พ.ย. 2012
ประชุมผู้ปกครอง เรื่อง Tablet ป.1
ประชุมผู้ปกครอง เรื่อง Tablet ป.1

ประชุมผู้ปกครอง เรื่อง Tablet ป.1

Read more
20 พ.ย. 2012
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

Read more
14 พ.ย. 2012
ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์
ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์

ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์

Read more
12 พ.ย. 2012
ธรรมศึกษา
ธรรมศึกษา

ธรรมศึกษา

Read more
12 พ.ย. 2012
ประชุมผู้ปกครอง
ประชุมผู้ปกครอง

ประชุมผู้ปกครอง

Read more
08 พ.ย. 2012
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ เครือข่ายที่ 6
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ เครือข่ายที่ 6

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ เครือข่ายที่ 6

Read more
04 พ.ย. 2012
ประชุม กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ เครือข่ายที่ 6
ประชุม กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ เครือข่ายที่ 6

  ประชุม กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ เครือข่ายที่ 6

Read more
11 ต.ค. 2012
การแข่งขันกีฬากลุ่มปากช่อง
การแข่งขันกีฬากลุ่มปากช่อง

  การแข่งขันกีฬากลุ่มปากช่อง

Read more
01 ต.ค. 2012
เตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬากลุ่มปากช่อง
เตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬากลุ่มปากช่อง

เตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬากลุ่มปากช่อง

Read more
02 ก.ย. 2012
เปิดโลกก๊าซธรรมชาติ พลังงานใส เพื่อโลกสวย
เปิดโลกก๊าซธรรมชาติ พลังงานใส เพื่อโลกสวย

เปิดโลกก๊าซธรรมชาติ พลังงานใส เพื่อโลกสวย

Read more
25 ส.ค. 2012
กิจกรรมดนตรีเพื่อเยาวชน
กิจกรรมดนตรีเพื่อเยาวชน

กิจกรรมดนตรีเพื่อเยาวชน

Read more
16 ส.ค. 2012
กิจกรรมวิทยาศาสตร์
กิจกรรมวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวิทยาศาสตร์

Read more
ตัวกูของกู คำคมสามก๊ก อนุสรณ์ ๘๐ ปี
เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สกู๊ปข่าวราชบุรี

รวมเรื่องวัยเรียน

 

conner


ผอ.อาคม ตรงเที่ยง

ผอ.อาคม ตรงเที่ยง

ญาณวิทยา

ภาพกิจกรรม ปี 57

ภาพกิจกรรม ปี 56

หลักสูตรสถานศึกษา

Asian studies

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

Tablet ป.1

ห้องสมุดอิเล็กโทรนิค

สื่อการสอนออนไลน์

เว็บไซต์ที่ใช้ประจำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1

ระบบการจัดเก็บไฟล์เอกสารบนอินเตอร์เน็ต

Webboard ราชบุรี เขต 1

google

youtube

พิมพ์ดีด

เว็ปนี้กำลังใช้งานที่ใด

Free counters!

OS : Linux c
PHP : 5.3.28
MySQL : 5.5.37-log
เวลา : 10:17
Caching : เปิดใช้งาน
GZIP : ปิดการใช้งาน
สมาชิก : 243
Content : 445
เว็บลิงก์ : 2
Content View Hits : 414775
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday36
mod_vvisit_counterYesterday53
mod_vvisit_counterThis week138
mod_vvisit_counterThis month282
mod_vvisit_counterAll156206

SchoolMap


กลุ่มสาระการเรียนรู้ จาก สหวิชา ดอท คอม

 

Home