ประชาสัมพันธ์ภาพข่าว และกิจกรรม ล่าสุด

28 ก.ค. 2014
วันภาษาไทยแห่งชาติ 2557
วันภาษาไทยแห่งชาติ 2557

ประวัติวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 29 กรกฏาคม ที่จะถึงนี้ เป็นวันสำคัญวันหนึ่งคือ วันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งมีไว้ให้เราไว้รำลึกถึงคุณค่าของภาษาไทยที่เป็นเราเอง ซึ่งจะตรงกับวันที่ 29 กรกฏาคม ของทุกปี รู้ถึงความสำคัญอย่างนี้แล้ว เรามารู้จักประวัติ และความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติกันดีกว่า ที่มา http://scoop.mthai.com Google ได้เปลี่ยนโลโก้ ในวันที่ 29 ก.ค. เนื่องในวัน วันภาษาไทยแห่งชาติ ความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ เนื่องจากได้มคณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย และสืบเนื่องจากปัญหาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน จึงเกิดความห่วงใยถึงปัญหาต่างๆ จึงได้จัดกรรมเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนถึงทำนุบำรุง และอนุรักษ์ภาษาไทยให้อยู่คู่ไทยตลอดไป จึงได้มีการเสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่ 29 กรกฏาคม ของทุกปี เป็น...

Read more
25 ก.ค. 2014
ผลึกสายฟ้า (Fulgurite)
ผลึกสายฟ้า (Fulgurite)

Fulgurite ผลึกในตำนานที่มาจากฟ้าผ่า !! Fulgurite ฟูลกูไรท์ เป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน ที่แปลว่า ฟ้าผ่า ฟูลกูไรท์ ไม่ใช่แร่ปาฏิหารย์ หรือ ผลึกในตำนาน ใดๆทั้งสิ้น แต่มันเป็น สิ่งที่เกิดขึ้นจาก ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เกี่ยวกับ สายฟ้า ผลึกสายฟ้า เกิดจากการที่สายฟ้าผ่าลงบน ทราย หรือดิน และสายฟ้าที่ผ่าจำเป็นที่จะต้องมีอุณหภูมิสูงกว่า 1,800 องศาเซลเซียล จึงจะทำให้เกิดการฟอร์มตัวเป็น ผลึกสายฟ้า ได้ ขบวนการเกิด ผลึกสายฟ้า นั้นใช้เวลาเพียง 1 วินาที...

Read more
09 ก.ค. 2014
เข้าพรรษา 2557
เข้าพรรษา 2557

ในวันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2557 นี้ เป็นวันเข้าพรรษา ซึ่งอยู่ต่อจากวันอาสาฬหบูชา ถือเป็นสิ่งที่ดีที่เดือนกรกฏาคมนี้ มีวันสำคัญทางพุทธศาสนาเราถึง 2 วัน วันนี้จึงนำเกร็ดความรู้ และสิ่งดีๆ มาบอกเล่าถึงความหมายของ “วันเข้าพรรษา” ว่าเกี่ยวข้องและสำคัญอย่างไรต่อพระสงฆ์ ในศาสนาพุทธของเรากัน ที่มา http://scoop.mthai.com       วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ ซึ่งเป็นวันที่บ่งบอกถึงฤดูฝน ตามพระพุทธบัญญัติว่า เมื่อถึงวันเข้าพรรษาพระสงฆ์ต้องเข้าจำพรรษา ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่ทรงอนุญาตให้เข้าอาศัยอยู่ได้ โดยไม่ผิดกฎที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามมิให้อยู่จำพรรษาในสถานที่อันไม่สมควร เช่น ในโลงผี ในที่กลางแจ้ง ในกลด...

Read more
09 ก.ค. 2014
วันอาสาฬหบูชา 2557
วันอาสาฬหบูชา 2557

  วันที่ 11 กรกฏาคม 2557 นี้ เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญต่อทางพระพุทธศาสนา (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘) นั้นคือ “วันอาสาฬหบูชา” และวันเข้าพรรษา ตรงกันวันที่ 11 กรกฏาคม 2557  (แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘) ซึ่งวันนี้เรามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวันอาสาฬหบูชา มาฝากกันครับ ทีมา http://scoop.mthai.com วันอาสาฬหบูชา วันอาสาฬหบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก โดยการแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์...

Read more
01 ก.ค. 2014
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2557
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2557

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ประวัติ วันสถาปนาลูกเสือ วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี ในแต่ละปีจะมีลูกเสือทั้งในส่วนกลางและปริมณฑลมาร่วมเดินสวนสนาม ประมาณ 10,000 คน เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง   วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประวัติ วันสถาปนาลูกเสือ ลูกเสือได้กำเนิดครั้งแรกในประเทศอังกฤษ...

Read more
26 มิ.ย. 2014
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2557
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2557

วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย. 2557 วันต่อต้านยาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก ทุกวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี วันต่อต้านยาเสพติด คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพโลก ความเป็นมา วันต่อต้านยาเสพติด ประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหา ยาเสพติด มา เป็นเวลาช้านาน รัฐบาลในแต่ละยุคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาตลอด จนกระทั่งใน พ.ศ. 2501 คณะปฏิวัติภายใต้การนำของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 37 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2501 ให้เลิกการสูบฝิ่นทั่วราชอาณาจักรโดยมีการเผาทำลายฝิ่นและอุปกรณ์การสูบฝิ่น ที่ท้องสนามหลวงในคืนวันที่ 30 มิถุนายน...

Read more
26 มิ.ย. 2014
วันสุนทรภู่ 2557
วันสุนทรภู่ 2557

วันสุนทรภู่ 26 มิ.ย. วันสุนทรภู่ ประวัติ สุนทรภู่ วันสุนทรภู่ เรื่องราวของ สุนทรภู่ ประวัติสุนทรภู่ วันสุนทรภู่ อ่าน บทความ ประวัติสุนทรภู่ วันสุนทรภู่ กิจกรรม วันสุนทรภู่ กลอน สุนทรภู่ วันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน   วันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน วันสุนทรภู่ ประวัติ วันสุนทรภู่ วันสุนทรภู่ ตรงกับวันเกิดคือ วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี พระสุนทรโวหาร นามเดิม ภู่...

Read more
12 มิ.ย. 2014
วันไหวครู 2557
วันไหวครู 2557

วันไหวครู 2557

Read more
12 มิ.ย. 2014
เลือกตั่งประธานนักเรียน 2557
เลือกตั่งประธานนักเรียน 2557

เลือกตั่งประธานนักเรียน 2557

Read more
03 มิ.ย. 2014
นักเรียนวัยใส สง่างามอย่างไทย 2557
นักเรียนวัยใส สง่างามอย่างไทย 2557

โครงการนักเรียนวัยใสสง่างามอย่างไทย 2557

Read more
30 พ.ค. 2014
การบริการตัดผมฟรี วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
การบริการตัดผมฟรี วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

การบริการตัดผมฟรี อาชีวตัดผมชาย-หญิง วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

Read more
29 พ.ค. 2014
ปูนอินทรี โครงการโรงเรียนสีเขียว
ปูนอินทรี โครงการโรงเรียนสีเขียว

ปูนอินทรี โครงการโรงเรียนสีเขียว

Read more
25 มี.ค. 2014
พิธีรับใบประกาศนียบัตรและเปิดโรงเรียนสู่ชุมชน 2557
พิธีรับใบประกาศนียบัตรและเปิดโรงเรียนสู่ชุมชน 2557

พิธีรับใบประกาศนียบัตรและเปิดโรงเรียนสู่ชุมชน 2557

Read more
10 ม.ค. 2014
วันเด็กแห่งชาติ 2557
วันเด็กแห่งชาติ 2557

วันเด็กแห่งชาติ 2557

Read more
27 ธ.ค. 2013
กินเลี้ยงวันปีใหม่
กินเลี้ยงวันปีใหม่

กินเลี้ยงวันปีใหม่

Read more
24 ธ.ค. 2013
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก 63
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก 63

  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 63

Read more
29 พ.ย. 2013
กีฬานักเรียนเยาวชนเทศบาลอำเภอจอมบึง ครั้งที่ 8
กีฬานักเรียนเยาวชนเทศบาลอำเภอจอมบึง ครั้งที่ 8

กีฬานักเรียนเยาวชนเทศบาลอำเภอจอมบึง ครั้งที่ 8

Read more
08 พ.ย. 2013
ลูกเสือเข้าค้ายพักแรมค่ายธนะรัชต์
ลูกเสือเข้าค้ายพักแรมค่ายธนะรัชต์

ลูกเสือเข้าค้ายพักแรมค่ายธนะรัชต์

Read more
27 ต.ค. 2013
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

  การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

Read more
27 ต.ค. 2013
กิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มปากช่อง
กิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มปากช่อง

ฟกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มปากช่อง

Read more
28 ส.ค. 2013
หนูน้อยนักวิทยาศาสตร์
หนูน้อยนักวิทยาศาสตร์

  หนูน้อยนักวิทยาศาสตร์

Read more
14 ส.ค. 2013
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Read more
09 ส.ค. 2013
วันแม่แห่งชาติ 2556
วันแม่แห่งชาติ 2556

วันแม่แห่งชาติ 2556

Read more
09 ส.ค. 2013
วันอาเซี่ยน 2556
วันอาเซี่ยน 2556

วันอาเซี่ยน 2556

Read more
06 ส.ค. 2013
วงดุริยางค์ไปช่วยงานกีฬาสีโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
วงดุริยางค์ไปช่วยงานกีฬาสีโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

    aวงดุริยางค์โรงเรียนวัดปากช่อง ช่วยกีฬาสีโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

Read more
29 ก.ค. 2013
วันภาษาไทย 2556
วันภาษาไทย 2556

วันภาษาไทย 2556

Read more
19 ก.ค. 2013
English Camp
English Camp

English Camp

Read more
01 ก.ค. 2013
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2556
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2556

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2556

Read more
28 มิ.ย. 2013
ทัศนศึกษา อนุบาล-ประถม-มัธยม 2556
ทัศนศึกษา อนุบาล-ประถม-มัธยม 2556

ทัศนศึกษา อนุบาล-ประถม-มัธยม 2556

Read more
17 มิ.ย. 2013
นักเรียนวัยใส สง่างามอย่างไทย 2556
นักเรียนวัยใส สง่างามอย่างไทย 2556

    โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนวัยใส สง่างามอย่างไทย

Read more
13 มิ.ย. 2013
วันไหว้ครู 2556
วันไหว้ครู 2556

วันไหว้ครู 2556

Read more
13 มิ.ย. 2013
เลือกตั้งประธานนักเรียน 2556
เลือกตั้งประธานนักเรียน 2556

เลือกตั้งประธานนักเรียน 2556

Read more
10 มิ.ย. 2013
ทำบุญโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
ทำบุญโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

ทำบุญโรงเรียน ประจำปีการ 2556

Read more
31 พ.ค. 2013
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

Read more
23 พ.ค. 2013
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2556
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2556

 คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) จัดกิจกรรมทำบุญ เนื่องในวันวิสาขบูชา ด้วยการประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง   คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชั้นอนุบาลร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ วัดปากช่อง ผอ. อาคม ตรงเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากช่องถือเอาโอกาสนี้จัดประชุมผู้ปกครอง วันเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556 เพื่อชี้แจงหลักการและแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจตรงกันและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดปากช่องให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างต่อเนื่อง คณะครูนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าวัดฟังเทศน์ ฟังธรรม ทำบุญ  ฝึกสมาธิ ที่วัดปากช่อง  

Read more
16 พ.ค. 2013
เปิดภาคเรียนวันแรกที่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
เปิดภาคเรียนวันแรกที่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์

เปิดภาคเรียนวันแรกที่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์

Read more
20 มี.ค. 2013
พิธีรับใบประกาศนียบัตรและเปิดโรงเรียนสู่ชุมชน
พิธีรับใบประกาศนียบัตรและเปิดโรงเรียนสู่ชุมชน

   พิธีรับใบประกาศนียบัตรและเปิดโรงเรียนสู่ชุมชน 2556

Read more
10 ม.ค. 2013
วันเด็กแห่งชาติ 2556
วันเด็กแห่งชาติ 2556

วันเด็กแห่งชาติ 2556

Read more
28 ธ.ค. 2012
วันปีใหม่
วันปีใหม่

วันปีใหม่

Read more
25 ธ.ค. 2012
เข้าค่ายลูกเสือ 2555
เข้าค่ายลูกเสือ 2555

เข้าค่ายลูกเสือ 2555

Read more
12 ธ.ค. 2012
บรรยากาศการประกวดรำวงมาตรฐาน ปี 55
บรรยากาศการประกวดรำวงมาตรฐาน ปี 55

บรรยากาศการประกวดรำวงมาตรฐาน ปี 55

Read more
07 ธ.ค. 2012
คณะกรรมการตรวจโรงเรียน
คณะกรรมการตรวจโรงเรียน

  คณะกรรมการตรวจโรงเรียน

Read more
26 พ.ย. 2012
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

Read more
26 พ.ย. 2012
ประชุมผู้ปกครอง เรื่อง Tablet ป.1
ประชุมผู้ปกครอง เรื่อง Tablet ป.1

ประชุมผู้ปกครอง เรื่อง Tablet ป.1

Read more
21 พ.ย. 2012
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

Read more
15 พ.ย. 2012
ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์
ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์

ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์

Read more
13 พ.ย. 2012
ธรรมศึกษา
ธรรมศึกษา

ธรรมศึกษา

Read more
13 พ.ย. 2012
ประชุมผู้ปกครอง
ประชุมผู้ปกครอง

ประชุมผู้ปกครอง

Read more
09 พ.ย. 2012
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ เครือข่ายที่ 6
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ เครือข่ายที่ 6

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ เครือข่ายที่ 6

Read more
05 พ.ย. 2012
ประชุม กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ เครือข่ายที่ 6
ประชุม กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ เครือข่ายที่ 6

  ประชุม กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ เครือข่ายที่ 6

Read more
12 ต.ค. 2012
การแข่งขันกีฬากลุ่มปากช่อง
การแข่งขันกีฬากลุ่มปากช่อง

  การแข่งขันกีฬากลุ่มปากช่อง

Read more
02 ต.ค. 2012
เตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬากลุ่มปากช่อง
เตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬากลุ่มปากช่อง

เตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬากลุ่มปากช่อง

Read more
03 ก.ย. 2012
เปิดโลกก๊าซธรรมชาติ พลังงานใส เพื่อโลกสวย
เปิดโลกก๊าซธรรมชาติ พลังงานใส เพื่อโลกสวย

เปิดโลกก๊าซธรรมชาติ พลังงานใส เพื่อโลกสวย

Read more
26 ส.ค. 2012
กิจกรรมดนตรีเพื่อเยาวชน
กิจกรรมดนตรีเพื่อเยาวชน

กิจกรรมดนตรีเพื่อเยาวชน

Read more
17 ส.ค. 2012
กิจกรรมวิทยาศาสตร์
กิจกรรมวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวิทยาศาสตร์

Read more
16 ส.ค. 2012
โครงการขนส่งสัญจรสอนน้องใช้รถใช้ถนน
โครงการขนส่งสัญจรสอนน้องใช้รถใช้ถนน

โครงการขนส่งสัญจรสอนน้องใช้รถใช้ถนน      

Read more
10 ส.ค. 2012
วันแม่แห่งชาติ 2555
วันแม่แห่งชาติ 2555

วันแม่แห่งชาติ 2555 ลูกไม่อาจเอ่ยแสดงแถลงถ้อย หรือเรียงร้อยพจนามาเสกสรรค์เพื่อบรรยายพระคุณนี้ที่ "อนันต์"จึงตั้งมั่น "กตัญญุตา" ตลอดไป หนึ่งคำ "รัก" ลูกรักแม่ แม้ค่าน้อยต่างเพชรพลอย ตีราคาค่ามิได้แต่แม่จ๋า... "รักที่หนึ่ง" ของหัวใจมิใช่ใคร "ลูก รัก แม่" แน่นิรันดร์  

Read more
08 ส.ค. 2012
วันอาเซียน
วันอาเซียน

อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (Association of South East AsianNations หรือ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ซึ่งได้มีการลงนามที่วังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมาชิกก่อตั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย  

Read more
01 ส.ค. 2012
แห่เทียนพรรษา
แห่เทียนพรรษา

วันเข้าพรรษา เป็นวันที่สำเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทรงบัญญัติ  ให้พระภิกษุสงฆ์จำพรรษา  เป็นเวลา 3 เดือนในฤดูฝน  ระหว่างแรม 1 ค่ำ  เดือน 8  ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11  เพื่อไม่ให้พระสงฆ์  ไปเหยียบย่ำข้าวกล้าของชาวบ้านให้ได้รับความเสียหาย  ในวันเข้าพรรษามีประเพณีที่สำคัญ 2 ประเพณี  ได้แก่  ประเพณีแห่เทียนพรรษาและประเพณีการถวายผ้าอาบน้ำฝน  ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษานั้น  เนื่องจากสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่าง ๆ เป็นพุทธบูชาตลอดเวลา 3 เดือน  แต่เดิมการนำเทียนไปถวายชาวบ้านมักจัดขบวนแห่กันอย่างเอิกเกริกสนุกสานและปฏิบัติสืบทอนกันมาจนกลายเป็นประเพณี  

Read more
27 ก.ค. 2012
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

    การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม                 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  ได้กำหนดไว้ดังนี้ หมวด ๔ แนวการจัดการศึกษามาตรา ๒๔ (๕) "ส่งเสริมสนับสนุน                           ให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถ ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้

Read more
27 ก.ค. 2012
วันภาษาไทย
วันภาษาไทย

  วันภาษาไทยแห่งชาติ สืบเนื่องจากคณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย และมีความห่วงใยในปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อภาษาไทย รวมถึงเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือกันทำนุบำรุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป จึงได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็น วันภาษาไทยแห่งชาติ    

Read more
19 ก.ค. 2012
แพทย์จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดูแลสุขภาพฟัน
แพทย์จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดูแลสุขภาพฟัน

คณะแพทย์จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดูแลสุขภาพฟัน

Read more
11 ก.ค. 2012
ทำความสะอาดโรงเรียนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
ทำความสะอาดโรงเรียนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

    นำน้ำยาฆ่าเชื้อโรคมือปากเท้าทำความสะอาดโรงเรียน                        จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ตามโรงเรียน ในช่วงที่ผ่านมา ได้ทำให้โรงเรียนหลายแห่งประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา ๑ สัปดาห์ เพื่อทำความสะอาดโรงเรียนครั้งใหญ่       โรคมือ  เท้า  ปาก  เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มที่อยู่ในลำไส้คน  มักพบเป็นในเด็กอายุต่ำกว่า  ๕  ปี      ซึ่งทารกและเด็กเล็กมีโอกาสป่วยเป็นโรคนี้ได้ง่ายและจะมีอาการรุนแรงมากกว่าเด็กโต ส่วนผู้ใหญ่ก็พบเป็นโรคนี้ได้โรคนี้มักพบในสถานที่รับเลี้ยงเด็ก  และโรงเรียนอนุบาล ในประเทศไทยพบโรคนี้ได้บ่อย ...

Read more
06 ก.ค. 2012
ท้องฟ้าจำลอง
ท้องฟ้าจำลอง

ทัศนศึกษา ณ ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร)ฝั่งประถมศึกษา ได้จัดโครงการศึกษาดาราศาสตร์ โดยนำนักเรียนในระดับชั้นบริบาล-อนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ ๔ ไปทัศนศึกษา ณ ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ ๖  มิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ ดาราศาสตร์และอวกาศ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อการเรียนรู้รูปแบบอื่น ๆ

Read more
06 ก.ค. 2012
ทัศนะศึกษาลานแสดงช้างและฟาร์มจรเข้สวนสามพราน
ทัศนะศึกษาลานแสดงช้างและฟาร์มจรเข้สวนสามพราน

   ทัศนะศึกษาลานแสดงช้างและฟาร์มจรเข้สวนสามพราน  อ.สามพราน จ.นครปฐม  ชมวิถีคนเลี้ยงช้าง ในการแสดงช้างประกอบเสียงที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย หัวเราะให้กับ ความน่ารักแสนรู้ของช้างน้อยนักแสดง ที่มาวาดลวดลายโยกย้ายส่ายสะโพก ลุ้นลูกเตะฟรีคิก และลูกเตะไซด์โค้ง จากดาวซัลโวฝีเท้าจัด ประทับใจฉากยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรที่ยิ่งใหญ่ตระการตา   ชมการแสดงจับจระเข้ด้วยมือเปล่า

Read more
06 ก.ค. 2012
นมัสการพระปฐมเจดีย์
นมัสการพระปฐมเจดีย์

  นมัสการพระปฐมเจดีย์  พระปฐมเจดีย์ องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นปูชนียสถานอันสำคัญของประเทศไทย อยู่ภายในวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร มีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

Read more
06 ก.ค. 2012
อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม
อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม

         อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยามเกิดขึ้น จากความตั้งใจ และความคิดของท่านผู้ก่อตั้งซึ่งมีรากฐานการเริ่มต้นของงาน มาจากงานหล่อพระพุทธรูป งานหล่อประติมากรรมรูปต่างๆ นับจากอดีตจนสู่ปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า ๔๐ ปีที่ผ่านมา จากประสบการณ์ทำให้ผู้ก่อตั้งมีความคิดที่จะสร้างสรรค์ ผลงานประติมากรรมรูปเหมือน ของพระสงฆ์รูปต่างๆ ซึ่งจำพรรษาในกุฏิ และรูปเหมือนบุคคลสำคัญต่างๆ

Read more
22 มิ.ย. 2012
โครงการค่ายเยาวชนสัมผัสใจในธรรมชาติ
โครงการค่ายเยาวชนสัมผัสใจในธรรมชาติ

โครงการค่ายเยาวชนสัมผัสใจในธรรมชาติ เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง เขาประทับช้าง อ.จอมบึง จ.ราชบุรีโดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เช้าวันที่ ๒๒ จนถึงเที่ยงของวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ นักเรียนที่ร่วมเข้าค่าย นอนค้างคืน ๑ คืน ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง              

Read more
14 มิ.ย. 2012
สนามกีฬาเอนกประสงค์
สนามกีฬาเอนกประสงค์

     สนามกีฬาเอนกประสงค์ คุณรำพึง เริกสม ได้สร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ ที่โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร) อยู่ข้างห้องพละ สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 12 ก.ค 55 ส.ส ปารีณา ให้งบประมาณ 100,000 บาท   

Read more
14 มิ.ย. 2012
วันไห้วครู ปี ๒๕๕๕
วันไห้วครู ปี ๒๕๕๕

  คนเป็นครู มิใช่ เป็นคนเก่แต่ต้องเป็น ที่พึ่ง ยามผิดหวังคนเป็นครู มิได้ อยากเด่นดังแต่ต้องให้ ความหวัง เยาวชนคนเป็นครู ไม่คุยอวด เรื่องตัวเองถ้าอยากเก่ง ต้องส่งให้ ศิษย์แข่งขันรางวัลใหญ่ หาใช่ ถ้วยรางวัลคือศิษย์นั้น เป็นคนดี ของสังคม  

Read more
14 มิ.ย. 2012
เลือกตั้งประธานนักเรียน ปี ๒๕๕๕
เลือกตั้งประธานนักเรียน ปี ๒๕๕๕

  เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนวัดปากช่อง

Read more
19 พ.ค. 2012
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ปี ๒๕๕๕
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ปี ๒๕๕๕

 โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร)จัดประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ วันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๕ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนด้วยดี  

Read more
09 มี.ค. 2012
พ่นหมอกควันไล่ยุง
พ่นหมอกควันไล่ยุง

      พ่นหมอกควันไล่ยุง ในช่วงฤดูฝนของทุกปีจะมีโรคไข้เลือดออกระบาดตามหมู่บ้านต่างๆ โดยเฉพาะในโรงเรียนและชุมชน

Read more
09 มี.ค. 2012
พิธีรับใบประกาศนียบัตรและเปิดโรงเรียนสู่ชุมชน
พิธีรับใบประกาศนียบัตรและเปิดโรงเรียนสู่ชุมชน

  พิธีรับใบประกาศนียบัตรและเปิดโรงเรียนสู่ชุมชน

Read more
08 มี.ค. 2012
ซ้อมแผนควบคุมโรคไข้เลือดออก
ซ้อมแผนควบคุมโรคไข้เลือดออก

     ผอ.อาคมตรงเที่ยงซ้อมแผนควบคุมโรคไข้เลือดออก  การเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนดูใน ๔ ปัจจัย คือ ๑) ที่ตั้งของหมู่บ้าน หมู่บ้านต่าง ๆ มีสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่แบบไหน ๒) ฤดูกาลของการเกิดโรคในอดีต และฤดูกาลตามภูมิศาสตร์ ต้องทราบข้อมูลและสถิติในการเกิดโรคในแต่ละช่วงฤดูของแต่ละปี ๓) ขยะในหมู่บ้านหรือชุมชน  บริเวณบ้าน ต้องมีการกำจัดภาชนะที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ๔) ภาชนะเก็บกักน้ำของหมู่บ้าน/ชุมชน และหลังคาเรือน     

Read more
02 มี.ค. 2012
ทัศนศึกษามาลัยฟาร์ม(ฟาร์มนกกระจอกเทศ)
ทัศนศึกษามาลัยฟาร์ม(ฟาร์มนกกระจอกเทศ)

ทัศนศึกษามาลัยฟาร์มนกกระจอกเทศ มาลัย ออสทริช ฟาร์ม ( ฟาร์มนกกระจอกเทศ ) เป็นฟาร์มปศุสัตส์เชิงท่องเที่ยว ตั่งอยู่ที่ ๑๒๑/๑ หมู่ ๒ บ้านตากแดด ต.ยางหัก อ.ปากท่อ (หลัก กม.๒๘.๕)  ชื่นชมกับบรรยากาศขุนเขา ภายในฟาร์มมีสัตว์ต่างๆมากมาย เช่น นกกระจอกเทศ อูฐ กวาง แพะ เกะ หมูป่า กระต่าย ม้า นกสวยงาม  

Read more
02 มี.ค. 2012
อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน
อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

   แวะรับประทานอาหารกลางวันอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน มีพื้นที่บริเวณป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ป่ากงเกวียน ป่าพุยาง และป่าพุสามซ้อน ในท้องที่ตำบลอ่างหิน ตำบลทุ่งหลวง ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ ตำบลหนองพันจันทร์ ตำบลบ้านคา ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี พื้นที่แห่งนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในอดีตเคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

Read more
02 มี.ค. 2012
บ่อน้ำพุร้อนโป่งกระทิง
บ่อน้ำพุร้อนโป่งกระทิง

      แวะย่อยอาหารที่น้ำพุร้อนโป่งกระทิง ตั้งอยู่ที่บ้านพุน้ำร้อน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านบึง กิ่งอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี เดินทางจากจังหวัดราชบุรีมาตามถนนเพชรเกษมเลี้ยวขวา แยกปากท่อ ตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๓๒๐๖ ถึงบ้านพุน้ำร้อนระยะทางประมาณ ๘๐ กิโลเมตร

Read more
02 มี.ค. 2012
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน

      นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕

Read more
24 ก.พ. 2012
กลุ่มปากช่องสานสัมพันธ์
กลุ่มปากช่องสานสัมพันธ์

    กลุ่มปากช่องสานสัมพันธ์ คณะครูในกลุ่มปากช่องร่วมกินเลี้ยงสังสรรค์ เป็นประจำทุกปี ณ   หอประชุมโรงเรียนเขาปิ่นทอง วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

Read more
15 ก.พ. 2012
วัยรุ่นวัยใส
วัยรุ่นวัยใส

      เรื่อง วัยรุ่น วัยใส โรงเรียนวัดปากช่อง ( จันทรานุมาศวิทยาคาร ) ได้จัดกิจกรรม วัยรุ่น วัยใส หรือ เพื่อนใจวัยรุ่น ณ ที่โรงเรียน ในวันอังคาร ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๕๔  ตั้งแต่นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนหันมาใส่ใจ กับการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ โดยไม่พึงประสงค์ โดยทางโรงเรียนได้มีวิทยากรภายนอก มาช่วยเป็นจำนวน ๒ คน ในกิจกรรมครั้งนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น...

Read more
10 ก.พ. 2012
นิทานหรรษา
นิทานหรรษา

       โครงการนิทานหรรษา  โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันโดยทั่วไปในหลายประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการปูพื้นฐานการเรียนการสอนให้นักเรียนระดับประถมศึกษา จึงได้ใช้นิทานและการประดิษฐ์ตัวละครจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอนและกระตุ้นความสนใจของนักเรียน  

Read more
26 ม.ค. 2012
DARE
DARE

  มารูจักกับโครงการ D.A.R.E. D.A.R.E. ก่อตั้งเมื่อเดือนกันยายน 1983 (2526) โดยกรมตำรวจเมืองลอสแอนเจลลิส (LAPD) กับเขตการศึกษาร่วมเมืองลอสแอนเจลิส (AUSD)เป็นหลักสูตรป้องกันยาเสพติด ซึ่งพัฒนาโดยนักวิชาการด้านการศึกษา และสอนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบ (ตำรวจ D.A.R.E.) เพื่อให้เด็กนักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการใช้ยายาเสพติด และวิธีหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง

Read more
ตัวกูของกู คำคมสามก๊ก อนุสรณ์ ๘๐ ปี

ภาพกิจกรรม ปี 57

ภาพกิจกรรม ปี 56

เรามี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ห้องเรียนออนไลน์

หลักสูตรสถานศึกษา

Asian studies

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

Kru Tube

Tablet ป.1

ห้องสมุดอิเล็กโทรนิค

สื่อการสอนออนไลน์

UTQOnline

สกู๊ปข่าวราชบุรี 2556

ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคลากร

เว็ปไซต์ห้ามเข้า


ผอ.อาคม ตรงเที่ยง

ผอ.อาคม ตรงเที่ยง

ผลงานนักเรียน

knowledge

Herb

บทความธรรมศึกษา

Technology

โครงการเพื่อชุมชน

MusicCenter computer

เว็บไซต์ที่ใช้ประจำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1

ระบบการจัดเก็บไฟล์เอกสารบนอินเตอร์เน็ต

Webboard ราชบุรี เขต 1

google

youtube

พิมพ์ดีด

รวมเรื่องวัยเรียน

เว็ปนี้กำลังใช้งานที่ใด

Free counters!

SchoolMap

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday81
mod_vvisit_counterYesterday215
mod_vvisit_counterThis week501
mod_vvisit_counterThis month2178
mod_vvisit_counterAll135327
OS : Linux c
PHP : 5.3.28
MySQL : 5.5.37-log
เวลา : 09:20
Caching : เปิดใช้งาน
GZIP : ปิดการใช้งาน
สมาชิก : 242
Content : 448
เว็บลิงก์ : 2
Content View Hits : 414036

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จาก สหวิชา ดอท คอม

 

Home