• ความสุข

  ความสุข

 • ศรัทธา

  ศรัทธา

 • โรงเรียนเข้มแข็ง

  โรงเรียนเข้มแข็ง

 • พลังจากชุมชน

  พลังจากชุมชน

Donec id leo vel tortor
3 Comments
Donec id leo vel tortor
3 Comments

You Tube

Porfolio Component

PISA Thailand

ห้องเรียน DLIT 

Slideshow Pro

 
No result...
Donec id leo vel tortor
3 Comments
Donec id leo vel tortor
3 Comments
Donec id leo vel tortor
3 Comments

Contact infor

 

โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวอทยาคาร)

24 หมู่ 2 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุรี 70150

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone number: 093 992 9699

Pchong Quick Contact

254 Fans

13 Subscriber

67 Contacts

 
a6c25404b279ee5069887eac43c34f6f.jpg